Träfiberisoleringens fördelar

TRÄ ÄR EN FÖRNYBAR RÅVARE

Från norsk träflis,
till träfiber.

Hunton producerar träfiber av granflis som kommer från ett PEFC™-certifierad skogsbruk. I Norge sköts skogen efter stränga regler. Allt virket vi köper kommer från PEFC™-certifierad skog med återplanteringsprogram. 

NATURENS RÅVARA

Av naturen.
För naturen.

Vi uppehåller oss mer inomhus än någonsin och det är avgörande att innemiljön både hemma, på förskolan och på skolor och arbetsplatser är god.