Bli friskare med träfiber

För Peter Ström, som är byggnadsingenjör, har traditionellt hantverk, hållbarhet och att bygga ekologiskt en stor betydelse. Han förespråkar naturliga material och vill inte vara utan träfiberisolering.