Vi föll för träfiberens egenskaper

För en familj i Asker i Norge har lösullsisolering av träfiber minskat energikostnaderna avsevärt.