Träfiber var förstahandsvalet.

Under 2007 köpte inrednings- och livsstilbloggaren Katja Rinkinen och hennes man en 100-årig stationsbyggnad. Syftet var att bygga om den till bostad. Träfiber blev det naturliga valet för golv och väggar.