Träfiberisoleringens fördelar

NATURLIG RÅMATERIAL

Kliar inte,
och irriterar inte huden.

Trä är lika naturligt inne som ute och skapar ett naturligt inomhusklimat. Lika många fördelar för naturen som för dig. Var smart, välj förnybart.

FÖRNYBART RÅMATERIAL

Från norsk träflis,
till träfiber.

Våra produkter är sålunda producerade av en lokal och naturlig råvara. Således arbetar vi och skogsindustrin hand i hand för att bidra till klimatlösningen.

ISOLERINGSFÖRMÅGA

Varmt i kylan,
svalt i värmen

Hög värmelagringskapacitet ger jämnare och varmare temperaturer inomhus på vintern och jämnare och svalare temperaturer inne på sommaren.

INOMHUSKLIMAT

Upplev
skillnaden

Vår inomhusmiljö är viktig för god hälsa och trivsel. Vi uppehåller oss mer inomhus än någonsin och det är avgörande att innemiljön både hemma, på förskolan och på skolor och arbetsplatser är god.

HÄLSA

Bäst i alla
temperaturer

Inneklimatet har stor betydelse för vår hälsa. Vi tillbringar mer tid inomhus än någonsin, och då är det viktigt med ett gott inomhusklimat, både hemma, på förskolan, i skolan och på arbetsplatsen.

BRANDSÄKERHET

Dokumenterad
trygghet

Ingen av dagens godkända isoleringsprodukter brinner – skillnaden ligger istället i om de smälter eller förkolnas vid brand.

NATURENS RÅVARA

Av naturen.
För naturen.

Vår inomhusmiljö är viktig för god hälsa och trivsel. Vi uppehåller oss mer inomhus än någonsin och det är avgörande att innemiljön både hemma, på förskolan och på skolor och arbetsplatser är god.

KLIMAT OCH MILJÖ

En helhetssyn
på miljön

Byggsektorn står för 40 % av världens totala energiförbrukning. Dessutom håller tiotusentals konstgjorda material och kemikalier på att ersätta traditionella byggmaterial.

KOLDIOXIDUTSLÄPP

Hållbara
bygglösningar

Varje år binder den norska skogen ungefär 25 miljoner ton Co2. Utvinning och användning av trä från skogen binder ytterligare 10 miljoner ton Co2.