Efterisolerade stadshuset med träfiber

Arkitekten Mikael Krøll föredrar byggmaterial av trä. Därför rekommenderar han alla sina kunder att använda träfiberisolering.